• 1st Period Conferance

  2nd Period Pre-AP Algebra 1

  3rd Period Pre-AP Algebra 1

  4th Period Freshman Basketball

  5th Period JV/Varsity Basketball

  6th Period PLC

  7th Period Pre-AP Algebra 1

  8th Period Pre-AP Algebra 1